تختخواب یا بِستَر یکی از اسباب بزرگ یا جایی از خانه است که برای خواب و به‌عنوان جای اصلی استراحت از آن استفاده می‌شود. در بسیاری از فرهنگ‌ها، تختخواب را مهم‌ترین وسیلهٔ خانه می‌دانند.
امروزه روز نيز از تختخواب در اكثريت خانه هاي ايراني وجود داشته و بيشتر افراد پس از مدت ها استفاده از آن بدنبال تغيير و يا نو كردن سوريس خواب( تخت خواب) مي باشند. لذا سمساري برادران عيوضي در اين حوزه نيز ورود كرده و با خريد تخت هاي كاركرده و كهنه شما ميتواند در تغيير دكوراسيون و اتاق خواب شما كمك شاياني داشته باشد. در حقيقت اگر بدنبال يكي از موارد زير هستين با ما تماس بگيريد تا در كوتاه زمان ممكن در محل شما حضور پيدا كنيم و با قيمت گذاري منصفانه و حمل و نقل رايگان خدمات درخواستي شما را با كمال ميل اجرا كنيم.
* اگر بدنبال تغيير سرويس خواب ( تخت خواب) خود هستين ؟
*اگر بدنبال فروش سرويس خواب ( تخت خواب) به دليل جابجا هستين؟
* اگر بدنبال فروش سرويس خواب ( تخت خواب) دلزدگي و تكراري شدن آن هستين؟
اگر به هر دليلي بدنبال فروش سرويس خواب ( تخت خواب) هستين؟

فقط كافي است با سمساري برادران عيوضي تماس بگيريد

09367675378
09374994901

فهرست